Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 18/10/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 19/10/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 19/10/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt Thị trường tiếp tục phân hóa. Dòng tiền lớn tiếp tục đổ vào thị trường và tìm đến các nhóm ngành thép, dầu khí. DSC cho rằng thị trường vẫn đang vận động tốt. Tuần này, thị trường sẽ chịu tác động khi báo cáo KQKD được các doanh nghiệp công bố hàng loạt. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị

Tin liên quan

left
right