Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

KIỂM TRA KHÁNG CỰ TÂM LÝ - DÒNG TIỀN THẬN TRỌNG - Nhận định thị trường ngày 21/07/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

21/07/2022

Chỉ số Vnindex xuất hiện mẫu hình nến inverted hammer xanh điểm với thanh khoản sụt giảm đạt 12k tỷ đồng. Ý nghĩa: đà tăng và dòng tiền mua lên hôm nay có dấu hiệu suy yếu; áp lực cung tại ngưỡng kháng cự 1200 là ngưỡng kháng cự khiến cho điểm số quay đầu; tuy nhiên, điểm số vẫn sắc xanh tạo tâm lý tốt, tiếp tục giữ đà tăng trước đó.

Hướng tích cực: Vnindex đang tích lũy sideway up thử thách kháng cự 1200 và 1220.

Hướng tiêu cực: Sức mạnh dòng tiền suy yếu, có khả năng điều chỉnh; Tuy nhiên, hỗ trợ tại 1180 ( Ma20 và Gap up) sẽ là hỗ trợ đáng tin cậy trong ngắn hạn. Vị thế an toàn khi thăm dò tại vùng 1180-1200 với tỷ trọng cân nhắc, xác nhận vị thế gia tăng nếu tích lũy vượt 1220 thuyết phục, vẫn uy tiên quan trị danh mục đón thông tin vĩ mô tháng 7.

 Chi tiết báo cáo chiến lược ngày 21.07.2022

Tin liên quan

left
right