Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

ÁP LỰC NGÀY ĐÁO HẠN - Danh mục chiến lược ngày 16/03/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

16/03/2023

Phiên điều chỉnh hôm nay không ghi nhận thanh khoản bán lan tỏa được kích hoạt, khác với nhịp đảo chiều trên kênh trên xu hướng giảm 2 lần trước đây. Kỳ vọng diễn biến xây nền giá phía trên ngưỡng 1040 điểm để đảm bảo động lượng tích cực ngắn hạn được giữ vững. 

Cùng theo dõi chi tiết Chiến lược Chiều ngày 16.03.2023

Tin liên quan

left
right