Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin ngày

Bản tin thị trường

Bản tin thị trường ngày 25/01/2022

Bản tin thị trường ngày 25/01/2022

24/01/2022

Sau 1 phiên giao dịch giảm điểm mạnh mẽ, thị trường cuối cùng cũng có 1 phiên phục hồi mạnh mẽ và xác nhận vùng đáy ngắn hạn khi thị...
Bản tin thị trường ngày 25/01/2022

Bản tin thị trường ngày 24/01/2022

24/01/2022

Thị trường có phiên phục hồi thứ 3 liên tiếp với thanh khoản được cải thiện 1 cách tương đối, với các dòng nổi bật như bất động sản, ngân...
Bản tin thị trường ngày 24/01/2022

Bản tin thị trường ngày 21/01/2022

24/01/2022

Sau 1 chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp, thị trường cuối cùng cũng có 1 phiên phục hồi mạnh mẽ khi thị trường được xuất hiện những thông tin tương...
Bản tin thị trường ngày 20/01/2022

Bản tin thị trường ngày 20/01/2022

24/01/2022

Thị trường có phiên phục hồi đầu tiên với sự tích cực từ một số nhóm. DSC cho rằng thị trường chung vẫn đang sideway, tuy nhiên tâm lý nhà...
Bản tin thị trường ngày 19/01/2022

Bản tin thị trường ngày 19/01/2022

24/01/2022

Thị trường chung đã có những phiên điều chỉnh mạnh và tồn tại rủi ro bị thanh lí tài khoản, margin call với những cổ phiếu đã tăng nóng trong...
Bản tin thị trường ngày 18/01/2022

Bản tin thị trường ngày 18/01/2022

24/01/2022

Thị trường khởi sắc đầu phiên tuy nhiên áp lực bán và những diễn biến tiêu cực quay trở lại ngay sau đó khiến phiên giao dịch đầu tuần thị...
Bản tin thị trường ngày 17/01/2022

Bản tin thị trường ngày 17/01/2022

24/01/2022

Thị trường giảm điểm mạnh vào đầu phiên và có những tín hiệu phục hồi tích cực vào cuối phiên với thanh khoản tương đối thấp vào phiên giao dịch...
Bản tin thị trường ngày 13/01/2022

Bản tin thị trường ngày 13/01/2022

24/01/2022

Thị trường bất ngờ có sự hồi phục mạnh mẽ vào cuối phiên giao dịch và quay trở lại phá vỡ mốc kháng cự lịch sử 1,500 điểm khi nhóm...
Xem thêm