Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 09/07/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 09/07/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 09/07/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường đóng tuần giảm mạnh, nhiều cổ phiếu tiếp tục phá vùng đáy ngắn hạn gần nhất. Mặc dù một số cổ phiếu lớn vẫn duy trì sức mạnh như MWG, PNJ, MSN, TCB tuy nhiên hầu hết các dòng cổ phiếu khác bị bán mạnh, có thể xảy ra margin call trong giai đoạn tới. Do đó, nhà đầu tư tiếp tục được DSC khuyến nghị để tỷ trọng cổ phiếu thấp, các cổ phiếu lỗ quá 8% nên cắt lỗ. Riêng các cổ phiếu vẫn duy trì tốt như MWG, DGC, TCB tiếp tục duy trì nắm giữ theo dõi.

Tin liên quan

left
right