Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 02/11/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 02/11/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 02/11/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường có một phiên tăng điểm với thanh khoản duy trì ở mức cao. DSC cho rằng, thị trường đang diễn biến tích cực. Các nhóm ngành: Bất động sản, chứng khoán, công nghiệp xây dựng tiếp tục thu hút dòng tiền. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị và có thể chốt lời một phần cổ phiếu HBC khi đã đạt mức lợi nhuận 15-20%.

Tin liên quan

left
right