Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 04/10/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 04/10/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 04/10/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt Thị trường tiếp tục biến động hẹp với áp lực từ nhóm ngân hàng trước thông tin nợ xấu. DSC nhận thấy thị trường vẫn đang phân hóa tốt, các cổ phiếu chúng ta khuyến nghị vẫn biến động tích cực, một số cổ phiếu vượt đỉnh trước đó. DSC khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục.

Tin liên quan

left
right