Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 06/07/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 06/07/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

 

Chi tiết

Ngày : 06/07/2021
Số trang :1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường xuất hiện rủi ro khi nhiều cổ phiếu cho tín hiệu gãy nền và hỗ trợ, nhà đầu tư thu gọn danh mục, phiên mai có thể hạ tỷ trọng khi hồi phục trong phiên, đặc biệt bán hết margin và đưa về hợp lý khoảng 50% cổ phiếu và 50% tiền

Tin liên quan

left
right