Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 08/09/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 08/09/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 08/09/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt Thị trường tiếp tục phân hóa khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh nhưng một số bluechip và midcap vẫn duy trì tốt dòng tiền. Giai đoạn hiện tại DSC cho răng việc chọn lựa cổ phiếu là cần thiết và cơ cấu danh mục hợp lý. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị, các ngành trọng điểm nhiều cơ hội trong quý 3 và 4 bao gồm: Thép, cá tra, công nghệ, bán lẻ, đầu tư công.

Tin liên quan

left
right