Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 11/11/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 11/11/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 11/11/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường có 1 phiên biến động mạnh, nhóm thép và ngân hàng suy yếu tạo áp lực lên thị trường. Trong khi đó sự phân hóa vẫn diễn ra với sự tích cực của nhóm BĐS, bán lẻ, thủy sản,... Thị trường vẫn đúng hướng, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ cổ phiếu đã khuyến nghị.

Tin liên quan

left
right