Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 10/09/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 10/09/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 10/09/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt Thị trường chưa cho thấy xu hướng rõ ràng khi VNINDEX vẫn đang tích luỹ trong biên hẹp, các cổ phiếu vẫn luân phiên đi lên duy trì dòng tiền trong thị trường. Hiện tại, các quy định giãn cách đang có kế hoạch nới lỏng giúp gia tăng kỳ vọng vào hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên dòng tiền nóng vào thị trường có thể sẽ giảm đi và nhà đầu tư cần tránh các cổ phiếu tăng nóng trong khi kỳ vọng quý 3 là không rõ ràng. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị.

Tin liên quan

left
right