Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 13/08/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 13/08/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 13/08/2021 Số trang : 1 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : PDF

Tải về
Tóm tắt

Thị trường có 1 phiên rút chân theo quan điểm của DSC là khá tích cực với khối lượng lớn, nhiều dòng cổ phiếu tiếp tục duy trì trend tăng mạnh điển hình là nhóm Bất động sản. DSC cho rằng, thị trường chung vẫn đang duy trì trạng thái phân hóa, nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu có cơ bản tốt mà chúng tôi đã khuyến nghị, tiếp tục khuyến nghị mua với các mã: HPG, FPT, TCB.

Tin liên quan

left
right