Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 13/10/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 13/10/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 13/10/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt Thị trường tiếp tục có một phiên giằng co với sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Dòng tiền tiếp tục tìm đến những ngành có triển vọng tích cực trong thời gian tới như Bán lẻ, Đầu tư công, Công nghệ. DSC cho rằng, thị trường đang diễn biến tích cực trước khi báo cáo quý 3 được công bố. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị.

Tin liên quan

left
right