Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 14/09/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 14/09/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 14/09/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt Thị trường có phiên điều chỉnh dưới áp lực của một số cổ phiếu lớn, tuần này chỉ số sẽ có nhiều nhiễu động do là tuần chốt phái sinh và ETF giao dịch. DSC cho rằng thị trường vẫn đang khá ổn định, sự phân hóa vẫn diễn ra. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu khuyến nghị, gia tăng có thể xem xét FPT HPG.

Tin liên quan

left
right