Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 15/11/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 15/11/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 15/11/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường có một phiên giao dịch tích cực. Nhóm thủy sản, xây dựng, chứng khoán tiếp tục hút dòng tiền. Bất động sản vẫn đang giữ dòng tiền ở lại thị trường. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị.

Tin liên quan

left
right