Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 16/08/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 16/08/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 16/08/2021 Số trang : 1 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : PDF

Tải về
Tóm tắt

Thị trường có 1 phiên tăng Gap up khá tích cực với sự luân phiên tăng của nhiều nhóm ngành điển hình như chứng khoán và Ngân hàng. Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn có thể duy trì tích cực trong thời gian tới khi giãn cách xã hội vẫn tiếp tục diễn ra khiến dòng tiền đi vào chứng khoán 1 cách cục bộ. Do đó, DSC khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị, các điểm mua mới thời gian tới sẽ có nhiều rủi ro hơn.

Tin liên quan

left
right