Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 16/12/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 16/12/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 16/12/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường đã có 4 phiên tích nền khá tích cực và không biến động mạnh trong phiên đáo hạn phái sinh.
DSC cho rằng thị trường đang tích cực trở lại nhờ sự dẫn dắt của nhóm bất động sản. Thanh khoản cũng
đang có dấu hiệu phục hồi. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.

.

Tin liên quan

left
right