Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 17/08/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 17/08/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 17/08/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường điều chỉnh trở lại với áp lực chính từ VHM sau thông tin VIC đăng ký bán tuy nhiên sự phân hóa vẫn được duy trì khi dòng tiền vào nhóm thép và một số cổ phiếu khác duy trì trạng thái. Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa này trong thời gian tới khi dòng tiền đầu cơ vẫn ở lại thị trường. Do đó, DSC khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị, mua mới không được ưu tiên trong giai đoạn hiện tại

Tin liên quan

left
right