Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 18/11/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 18/11/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 18/11/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường có 1 phiên tăng điểm với sự phân hoá tiếp tục diễn ra. DSC cho rằng thị trường vẫn đang duy
trì xu hướng ngắn hạn. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng hợp lý

Tin liên quan

left
right