Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 20/01/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 20/01/2022

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 20/01/2022
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường có phiên phục hồi đầu tiên với sự tích cực từ một số nhóm. DSC cho rằng thị trường chung vẫn đang sideway, tuy nhiên tâm lý nhà đầu tư vẫn đang bị áp lực từ nhóm Bất động sản. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, tiếp tục gom một số cổ phiếu tiềm năng cho 2022 trong nhịp điều chỉnh

Tin liên quan

left
right