Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 21/07/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 21/07/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 21/07/2021

Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường liên tục xuất hiện những sự điều chỉnh phân hoá trong giai đoạn này, cụ thể tập trung vào các mã có câu chuyện riêng, DSC duy trì khuyến nghị theo dõi trong phiên tới, quyết định về các hành động ngắn hạn cần được xác nhận xu hướng, chờ đợi một phiên bùng nổ theo đà trong tuần này hoặc tuần sau. Tuân thủ nguyên tắc giữ tỷ trọng tối đa 50% cổ phiếu trong danh mục, nhà đầu tư tỷ trọng cao có thể bán bớt đưa về tỷ lệ an toàn.

Tin liên quan

left
right