Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 23/09/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 23/09/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 21/09/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt Thị trường có 1 phiên điều chỉnh với thanh khoản cao do các thông tin tiêu cực từ thế giới, tuy nhiên trạng thái cuối phiên khá ổn khi nhiều nhóm tiếp tục phân hóa đi lên. DSC cho rằng các sự kiện thế giới chỉ ảnh hưởng tâm lý trong ngắn hạn, sự phân hóa vẫn diễn ra và chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu

Tin liên quan

left
right