Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 01/12/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 01/12/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 01/12/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường có 1 phiên biến động lớn với áp lực từ một số cổ phiếu tăng nóng. Tuy nhiên, DSC nhận thấy nhiều nhóm cổ phiếu đang tích lũy tốt và cân bằng trở lại. Đây là thời điểm chúng ta có thể cơ cấu danh mục đón KQKD quý 4. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu khuyến nghị, xem xét mua tích lũy một số cổ phiếu: VHC, VEA, MCM.

.

Tin liên quan

left
right