Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 25/10/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 25/10/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 25/10/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt
Thị trường tiếp tục phân hóa khi KQKD của các doanh nghiệp được công bố. Các cổ phiếu công bố lợi nhuận tích cực trong quý 3 duy trì sức mạnh. Dòng tiền lớn tiếp tục chảy vào thị trường. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị. Đối với những nhà đầu tư chưa sở hữu HPG trong danh mục có thể mua vào.

Tin liên quan

left
right