Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 28/10/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 28/10/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 28/10/2021 Số trang : 1 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : PDF

Tải về
Tóm tắt Thị trường vượt đỉnh với dòng tiền lớn. Dòng tiền lan tỏa đưa hầu hết các nhóm ngành tăng điểm. Trong đó, dòng bất động sản tiếp tục hút lượng tiền lớn. DSC cho rằng, thị trường đang vận động tốt. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị.

Tin liên quan

left
right