Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 26/10/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 26/10/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 26/10/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt
Thị trường hồi phục trong phiên khi dòng tiền quay trở lại kéo các cổ phiếu vốn hóa lớn và các nhóm ngành thép, thủy sản, bất động sản tăng điểm. Sau phiên điều chỉnh vào ngày hôm qua, DSC cho rằngthị trường đang lấy lại đà tăng. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị và có thể
mua vào cổ phiếu HBC

Tin liên quan

left
right