Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 30/08/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 30/08/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 30/08/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường có 1 phiên tăng tạo gap khá tích cực với sự tham gia của nhiều nhóm ngành, mạnh nhất là nhóm midcap có kỳ vọng về KQKD như xuất khẩu, đầu tư công. Hiện tại thị trường theo DSC vẫn khá ổn định với sự phân hóa diễn ra tạo cơ hội cho nhiều nhóm ngành. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị.

Tin liên quan

left
right