Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Bản tin thị trường ngày 30/10/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

30/01/2022

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 30/10/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 30/10/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Vnindex rút chân tại hỗ trợ 1465. Nhóm midcap, đầu tư công, chứng khoán và bất động sản hút dòng tiền. DSC cho rằng cần quan sát thêm diễn biến thị trường trong những phiên tới. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị.

Tin liên quan

left
right