Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT Q3/2022 VHC

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

24/10/2022

  • Tháng 9/2022, doanh thu xuất khẩu của VHC tại Trung Quốc đạt 81 tỷ đồng, tại Mỹ là 320 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm lần lượt là 4% và 7% so với cùng kỳ
  • T9, doanh thu mảng cá tra đạt 540 tỷ đồng (-30% so với T8). Doanh thu mảng phụ phẩm và chăm sóc sức khỏe đạt lần lượt 207 tỷ đồng 57 tỷ đồng, giảm 21,2% và 1,7% so với T8.
  • Ngoài ra, cuối Q3, VHC phải trích lập dự phòng giảm giá 74,6 tỷ cho khoản đầu tư vào cổ phiếu (chủ yếu là NLG, DXS, KBC và khác)
  • Xem báo cáo chi tiết. 

 

Tin liên quan

left
right