Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 2/2022 C4G

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

12/10/2022

  • Doanh thu thuần quý II của Công ty đạt 783 tỷ đồng (+68% YoY), chủ yếu đột biến đến từ doanh thu chuyển nhượng phần dự án bất động sản Long Sơn 1A là 335 tỷ.
  • Lũy kế 6 tháng doanh thu đạt 1211 tỷ (+45% YoY, 40,3% kế hoạch 2022). Lợi nhuận gộp đạt 177 tỷ đồng (-7% YoY) bởi biên lợi nhuận gộp giảm gần 50% YoY do giá vật liệu xây dựng tăng mạnh trong khoảng cuối 2021, đầu 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng (+102% YoY) nhờ tiết giảm chi phí lãi vay và tăng doanh thu tài chính.
  • Xem chi tiết báo cáo

Tin liên quan

left
right