Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 2/2022 CTI

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

12/10/2022

  • Doanh thu thuần quý II của CTI đạt 247 tỷ đồng (+23% YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt 26,7 tỷ đồng (+100% YoY). Lũy kế 6 tháng doanh thu thuần đạt 469 tỷ (+18% YoY, 46% kế hoạch 2022). Lợi nhuận gộp đạt 224 tỷ đồng (+33% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng (+26% YoY), trong đó 2 mảng kinh doanh chính là xây lắp và BOT lần lượt chiếm tỷ trọng 30% và 54%. Mảng BOT tiếp tục đóng góp nhiều nhất trong lợi nhuận bởi biên lợi nhuận gộp cao 71%.
  • Xem báo cáo chi tiết

Tin liên quan

left
right