Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 2/2022 DXG

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

12/10/2022

  • Doanh thu thuần quý II của Công ty đạt 1.550 tỷ đồng (-57% YoY), chủ yếu do sự sụt giảm nghiệm trọng của doanh thu từ bán căn hộ, đất nền so với mức cơ sở cao của năm 2021. Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 262 tỷ đồng (-45% YoY). Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ đạt 133 tỷ đồng (-55% YoY)
  • Lũy kế 6 tháng doanh thu đạt 3.242 tỷ hoàn thành khoảng 30% chi tiêu 2022, trong đó doanh thu từ bán căn hộ và đất nền đạt 1.760 tỷ, chủ yếu ghi nhận từ bàn giao các dự án Gem Sky World, St. Moritz.
  • Doanh thu trong nửa cuối năm 2022 sẽ chủ yếu đến từ Gem Sky World, Opal Skyline (cất nóc vào tháng 6 năm nay).
  • Xem báo cáo chi tiết

 

Tin liên quan

left
right