Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 2/2022 GIL

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

12/10/2022

  • Q2/2022, DT hợp nhất đạt 1.274 tỷ đồng, tăng 1,32% YoY, LNST cổ đông công ty mẹ đạt 115,6 tỷ, xấp xỉ cùng kỳ và quý trước đó. Lũy kế 6T, DT đạt 2690 tỷ, và LNST đạt 222 tỷ.
  • 2H/2022, tuy lượng đơn hàng có thể chững lại trong bối cảnh lạm phát, GIL có thể giảm hoạt động các chuyền may thuê gia công ngoài để giảm chi phí, giúp cải thiện biên lợi nhuận tại Q2. GIL đã đủ đơn hàng hết tháng 10/2022.
  • Xem chi tiết báo cáo

Tin liên quan

left
right