Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 2/2022 HDC

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

12/10/2022

  • Doanh thu thuần quý II của Công ty đạt 380 tỷ đồng (+11% YoY), Lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ (+24% YoY) nhờ việc giá vốn giảm nhẹ 5% dù doanh thu tăng.
  • Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 780 tỷ (+22% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 177 tỷ (+24%) hoàn thành 47% kế hoạch năm, chủ yếu đến từ việc bàn giao dự án The Light GD1, Ngọc Tước II và Tây 3/2 – Các dự án này đều đã mở bán vào 2021 và là nguồn doanh thu chính của năm 2022.
  • Xem báo cáo chi tiết

Tin liên quan

left
right