Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 C4G

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

17/10/2022

  • Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu đạt 2,047 tỷ đồng (+37% YoY, 62% kế hoạch 2022), tăng trưởng chủ yếu đến từ khoản chuyển nhượng phần dự án Long Sơn 1A là 335 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 238 tỷ đồng, tương đường cùng kì năm ngoại, bởi biên lợi nhuận gộp giảm khoảng 4 điểm phần trăm so với cùng kì do giá vật liệu xây dựng tăng mạnh trong khoảng cuối 2021, đầu 2022 biên lợi nhuận bán dự án Long Sơn cũng rất thấp (chỉ khoảng 7.5%). Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt đạt 110 tỷ đồng (+96% YoY) nhờ tiết giảm chi phí lãi vay và tăng doanh thu tài chính nhờ vào nguồn vốn huy động được vào cuối năm trước.
  • Xem báo cáo chi tiết

Tin liên quan

left
right