Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 IDC

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

01/11/2022

  • Doanh thu thuần của Công ty đạt 2,053 tỷ đồng (+128% YoY), lũy kế 9 tháng đạt 7,034 tỷ (+118% YoY), hoàn thành 210% kế hoạch năm 2022. Trong đó, mảng cho thuê đất KCN chiếm tỷ trọng 58% với nguồn thu chủ yếu từ khoảng 125 ha cho thuê ở KCN Hựu Thạnh, KCN Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng, mảng thủy điện chiếm 30%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 614 tỷ đồng (210% YoY). Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ đạt 422 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 2,365 tỷ đồng (+337% YoY), tăng trưởng vượt bậc nhờ đổi cách hạch toàn doanh thu cho thuê đất KCN sang 1 lần, hoàn thành 128% chỉ tiêu 2022.
  • Xem báo cáo chi tiết

Tin liên quan

left
right