Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 DXG

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

07/11/2022

  • Doanh thu thuần quý III của Công ty đạt 1,256 tỷ đồng (-4% YoY), do doanh thu từ bán căn hộ và đất nền giảm 35% YoY. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính 212 tỷ từ việc thanh lý khoản đầu tư vào Công ty Phú Lạc Phú Quốc, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 259 tỷ đồng (+62% YoY), lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ đạt 153 tỷ đồng (+194% YoY).
  • Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 4,597 tỷ (-41% YoY), hoàn thành khoảng 41.7% chỉ tiêu 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 929 tỷ (-31% YoY), lợi nhuận của cổ đông Công ty mẹ đạt 556 tỷ (-37% YoY) trong đó doanh thu từ bán căn hộ và đất nền đạt 2,469 tỷ, chủ yếu ghi nhận từ bàn giao các dự án Gem Sky World, St. Moritz, và Opal Skyline – mới cất nóc vào quý II vừa qua.
  • Xem báo cáo chi tiết

Tin liên quan

left
right