Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 FPT

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

26/10/2022

  • Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, kết quả kinh doanh của FPT tiếp tục giữ phong độ tăng trưởng 2 chữ số, doanh thu đạt 30.98 nghìn tỷ đồng (+24% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3.943 nghìn tỷ đồng (+30% YoY). Động lực phát triển trải đều cả 2 mảng chính là xuất khẩu phần mềm và dịch vụ viễn thông.
  • Cụ thể, doanh thu mảng xuất khẩu phần mềm tăng 29.4% YoY, lợi nhuận trước thuế tăng 27.6% YoY. Trong đó, khoảng 40% đóng góp bởi dịch vụ chuyển đổi số (+34% YoY). Thị trường Mỹ và APAC tăng trưởng cao, lần lượt là 42.4% và 56.4%, chiếm tỷ trọng 33% và 20% doanh thu.
  • Xem chi tiết

Tin liên quan

left
right