Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 FRT

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

22/11/2022

  • Doanh thu thuần Q3/2022 của FRT tăng trưởng ấn tượng 54% đạt 7,709 tỷ với doanh thu chuỗi Long Châu đạt 2,554 tỷ, tăng 113% do số lượng cửa hàng tăng 2.6 lần từ 308 quý 3/2021 lên tới 800 cửa hàng quý 3/2022, doanh thu trên mỗi cửa hàng giảm 18% còn 1.07 tỷ/CH/tháng do mức nền cao (Q3/2021 là thời điểm đỉnh dịch lần 3), nhu cầu về thuốc giảm và tăng tốc mở cửa hàng (các cửa hàng mới mở thường có doanh thu thấp). Doanh thu chuỗi FPT Shop tăng 34% đạt 5,185 tỷ do mức nền so sánh thấp.
  • Lợi nhuận sau thuế của FRT Q3/2022 đạt 85.3 tỷ, tăng 1.8 lần so với cùng kỳ nhưng giảm tới 4 lần so với cao điểm quý 4/2021 do doanh thu giảm tốc ở cả mảng điện thoại và nhà thuốc. Nhà thuốc Long Châu đang trong giai đoạn tăng tốc mở cửa nên lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng trong trung hạn.
  • Doanh thu chuỗi FPTshop được kỳ vọng sẽ tích cực vào Q4/2022 khi lượng đặt hàng sản phẩm Iphone 14 cao kỷ lục, doanh số bán TV tăng nhờ World Cup 2022.
  • Xem chi tiết báo cáo

Tin liên quan

left
right