Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 LPB

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

18/11/2022

  • LPB là ngân hàng thương mại cổ phần, thành lập năm 2008, thuộc nhóm quy mô trung bình với tổng tài sản đạt 313.480 tỷ đồng cuối Q3/2022.
  • LPB chú trọng thị phần bán lẻ, đặc biệt tại các khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu, vùng xa và với sản phẩm chủ lực gồm cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay nhà đất và cho vay nông nghiệp nông thôn.
  • Đôi với KHDN, LPB tập trung cho vay lĩnh vực xuất khẩu, thi công xây lắp, thương mại và sản xuất.
  • Xem báo cáo chi tiết. 

Tin liên quan

left
right