Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 NLG

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

25/10/2022

  • Doanh thu thuần quý III của Công ty đạt 882 tỷ đồng (+484% YoY từ mức cơ sở thấp của 2021). Song song với doanh thu, chi phí bán hàng cũng tăng hơn 100 tỷ, song song với đó chi phí quản lý và chi phí lãi vay đề tăng đáng kể. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 51 tỷ (-83% YoY) do quý III năm trước công ty ghi nhận khoản đánh giá lại cổ phần của dự án Southgate 362 tỷ.
  • Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 2,710 tỷ (+244%), chủ yếu đến từ bàn giao những dự án lớn là Akira và Southgate. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 276 tỷ lại tăng trưởng -61% YoY do năm nay công ty không ghi nhận khoản thu nhập phi tiền mặt đột biến gần 800 tỷ từ đánh giá lại việc hợp nhất dự án Izumi City Southgate.
  • Xem báo cáo chi tiết

Tin liên quan

left
right