Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 ORS

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

21/10/2022

  • ORS ghi nhận kết quả kinh doanh hồi phục mạnh mẽ từ mức nền thấp Q2/2022. Lợi nhuận tăng từ âm 129 tỷ trong Q2/2022 lên 70 tỷ trong Q3/2022. Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ nghiệp vụ tự doanh và lưu ký chứng khoán.
  • Danh mục tài sản tài chính trong Q3/2022 sự biến động mạnh với tỷ trọng chuyển từ trái phiếu sang cổ phiếu. Khoản trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết giảm lần lượt 65% YoY và 91% YoY. Ngược lại, giá trị khoản mục cổ phiếu tăng 58% YoY.
  • Xem chi tiết báo cáo 

Tin liên quan

left
right