Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 PET

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

22/11/2022

  • Doanh thu thuần Q3/2022 của PET tăng 17.7% lên 4,557 tỷ. Trong đó, hoạt động phân phối chiếm tỷ trọng 89.3% doanh thu. Đóng góp tích cực nhất là mảng phân phối điện thoại di động tăng 37.4% lên 1,721 tỷ, phân phối thiết bị IT tăng 145.3% lên 363 tỷ do mức nền thấp Q3/2021 (thời điểm đỉnh dịch lần thứ 3). Phân phối laptop và sản phẩm PP, LPG tăng trưởng nhẹ, đạt lần lượt 2.5% và 4.6%.
  • LNTT tăng cùng tốc độ với doanh thu với biên lợi nhuận trước thuế ổn định ở mức 2%.
  • Xem chi tiết báo cáo

Tin liên quan

left
right