Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 PHR

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

24/10/2022

  • Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần đạt 1,131 tỷ VND (-12% YoY), trong khi LNST đạt 468 tỷ đồng (+53% YoY) nhờ vào doanh thu khác từ ghi nhận 289 tỷ VND tiền đền bù, hỗ trợ thiệt hại thanh lý sớm vườn cây để triển khai KCN VSIP 3 từ VSIP.
  • Doanh thu từ mảng cao su (-8% YoY) có dấu hiệu trững lại sau khoảng thời gian tăng trưởng mạnh vào năm trước. Cụ thể, giá cao su đã có sự phục hồi tốt trong quý 2 nhưng lại giảm mạnh khi bước vào quý 3 do bị tác động mạnh bởi yếu tố lạm phát, khủng hoảng chính trị, chuỗi cung ứng suy yếu vì chi phí vận chuyển tăng vọt, nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc suy giảm,...
  • Xem báo cáo chi tiết

Tin liên quan

left
right