Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 TPB

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

27/10/2022

  • TPB là ngân hàng TMCP với thuộc nhóm quy mô vừa, với tổng tài sản đạt hơn 317 nghìn tỷ đồng vào cuối Quý 3/2022.
  • Ưu tiên cho vay khách hàng cá nhân. Chỉ ưu tiên cho vay tài trợ vốn lưu động, hạn chế cho vay đầu tư BDS đối với KH DN. Tỷ trọng cho vay BDS thấp (6,1%.tổng dư nợ). 
  • Cuối Q3/2022, cho vay khách hàng cá nhân chiếm 59,2%. Tỷ trọng cho vay sản xuất/dịch vụ/tiêu dùng hộ gia đình đạt 59,2% tổng dư nợ.
  • Xem báo cáo chi tiết. 

Tin liên quan

left
right