Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 VCI

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

24/10/2022

  • T10/2022, VCSC hợp đồng vay vốn 105 triệu USD từ các định chế tài chính ngoại. Khoản vay vốn dự kiến hỗ trợ cho hoạt động cho vay margin và tự doanh.
  • Lũy kế 9T, lợi nhuận trước thuế đạt 1.027 tỷ (-18% YoY). VCSC là 1 trong 4 công ty lợi nhuận trước thuế trên 1.000 tỷ.
  • Xem chi tiết báo cáo

Tin liên quan

left
right