Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2022 CTD

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

02/11/2022

• Chiến lược kinh doanh nhận thầu từ đa dạng nhiều chủ đầu tư khác nhau cùng chính sách bán hàng “thoải mái” hơn so với CTD dưới thời ông Nguyễn Bá Dương đã làm nợ vay và các khoản phải thu của doanh nghiệp ngày căng cao

Lượng backlog trị giá 25.000 tỷ được ký kết trong năm 2021 kỳ vọng sẽ đem lại nguồn doanh thu dần hồi phục cho CTD trong cuối năm 2022 và 2023

Xem báo cáo chi tiết

Tin liên quan

left
right