Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 4/2022 BSR

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

03/03/2023

  • Trong quý 4 năm 2022, BSR vẫn ghi nhận lãi thay vì ước lỗ như thông báo trước đó. Công ty đạt doanh thu thuần 40.430 tỷ đồng (+17% svck) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.494 tỷ đồng (-44% svck).

  • Lợi nhuận gộp ghi nhận trong kỳ là 1.726 tỷ đồng (-45,61% svck), tương đương biên lợi nhuận gộp (BLNG) là 4,27%. Tuy tăng nhẹ so với kỳ trước là 1,65%, nhưng thấp hơn nhiều so với quý 2/2022 (20,80%) và thấp hơn trung bình năm 2021. Nguyên nhân là giá dầu thô quốc tế suy giảm từ cuối quý 2 dẫn đến kết quả kinh doanh không được thuận lợi so với cùng kỳ. Ngoài ra, khoảng cách giá dầu thô và sản phẩm xăng, polypropylene thấp hơn nhiều so với cùng kỳ làm ảnh hưởng đến hiệu suất lợi nhuận.

  • Tổng kết lại, sau 4 quý năm 2022, BSR đã ghi nhận doanh thu thuần 167.171 tỷ đồng (+65%), LNST đạt 14.393 tỷ đồng (+115%), vượt lần lượt là 82% và 11 lần so với kế hoạch đề ra đầu năm là 91.678 tỷ doanh thu và 1.295 tỷ lợi nhuận sau thuế. Đánh dấu năm lãi nhất lịch sử của công ty, phần lớn nhờ vào hoạt động kinh doanh cũng như hiệu suất lợi nhuận vượt trội ở quý 2.

  • Xem báo cáo chi tiết

Tin liên quan

left
right