Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC THÁNG 03/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

08/03/2023

Thị trường trở lại mốc 1040, xác nhận giao dịch sideway trong 5 tháng trở lại. Chiến thuật giao dịch ở thị trường đi ngang như thế nào ? Làm thế nào để sinh lời trong bối cảnh thị trường không xu hướng? 

Để trả lời cho câu hỏi trên, kính mời nhà đầu tư đón đọc Báo cáo chiến lược tháng 3 của DSC 

Tin liên quan

left
right