Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGẮN CỔ PHIẾU FRT

Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

20/05/2022

  • Doanh thu thuần Q1/2022 của FRT tăng trưởng ấn tượng 66.52%, là quý có doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động. Lợi nhuận thuần gấp gần 5.5 lần trên mức nền thấp 2021.
  • Doanh thu chuỗi Long Châu đạt 2159 tỷ, tăng trưởng 3.7 lần YoY do (1) Số cửa hàng tăng mạnh từ 222 cửa hàng quý I/2021 lên tới 546 cửa hàng quý I/2022, (2) Doanh thu trung bình/cửa hàng tăng từ 0.92 tỷ đồng (quý I/2021) lên tới 1.5 tỷ đồng (quý I/2022) do nhu cầu đột biến về thuốc và vật tư y tế giai đoạn dịch bệnh Covid-19.
  • Xem chi tiết báo cáo

Tin liên quan

left
right